Kampania "5 minut - wartość życia" to autorska inicjatywa Stowarzyszenia RES.
Jako grupa ratowników z pasją, chcemy propagować wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Cele kampanii

Edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizacja szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Organizacja pokazów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Współpraca z jednostkami wspierającymi Polski System Ratownictwa Medycznego